Βίντεο – Ήχος

 

Φωτογραφική αναδρομή στο Ιστορικό Γυμνάσιο Λαγκαδίων από τον Σύνδεσμο των εν Αττική Λαγκαδινών
  Μελοποίηση του ποιήματος του Ηλία Π. Κατσόγιαννη από τα Λαγκάδια Αρκαδίας.
Τραγούδι: Γιοβάννα
 Μελοποίηση του ποιήματος του Παναγιώτη Βλαχογιάννη από τα Λαγκάδια Αρκαδίας.
Τραγούδι: Γιοβάννα