Εκκλησίες

Τα Λαγκάδια έχουν συνολικά 14 εκκλησίες. Οι τέσσερις από αυτές βρίσκονται στα αντίστοιχα νεκροταφεία στα τέσσερα άκρα του χωριού. Αναμφίβολα, οι πιο σημαντικές εκκλησίες των Λαγκαδίων είναι οι Ταξιάρχες (που είναι και η Μητρόπολη) και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και οι δύο χτίστηκαν το 1808 από τον κοτζαμπάση των Λαγκαδίων Ιωάννη Παπαγιαννόπουλο ή Δεληγιάννη. Σύμφωνα με τον θρύλο, οι εκκλησίες αυτές χτίστηκαν μέσα σε σαράντα μέρες λόγω χρονικού περιορισμού που έθεσε η Τουρκική διοίκηση.

Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε τις εκκλησίες για να δείτε περισσότερες πληροφορίες γι αυτές.