Αρτοκλασία Συνδέσμου των εν Αττική Λαγκαδινών

Την Κυριακή 13 Αυγούστου 2017 θα πραγματοποιηθεί η Αρτοκλασία του Συνδέσμου των εν Αττική Λαγκαδινών στα Λαγκάδια.

Με την εκδήλωση αυτή, που αποτελεί Καταστατική υποχρέωση, τιμούμε την ίδρυση του ιστορικού-πατριωτικού μας Συνδέσμου (έτος ιδρύσεως 1898).