Προσωπικότητες

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για διάφορους Λαγκαδινούς, επιφανείς ή μη, που άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία των Λαγκαδίων αλλά και της Ελλάδας γενικότερα. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: