Προεδροι 1898-2017

Πρόεδροι

Συνδέσμου των εν Αττική Λαγκαδινών

1ο Διοικητικό Συμβούλιο 1898
Πρόεδρος Χαράλαμπος Σοφιανός Εισαγγελέας και μετέπειτα Νομάρχης Αττικής
Αντιπρόεδροι Σταύρος Βαλτής Φαρμακοποιός
Κωνσταντίνος Φανός Ανώτερο στέλεχος της Πολιτικής Αστυνομίας
Γεν. Γραμματέας Επαμεινώνδας Δεληγιάννης Υπουργός και Πρόεδρος της Εταιρείας του Λαού
Μέλη Νικόλαος Αθανασιάδης Διπλωμάτης
Ευάγγελος Λώλος Ιατρός
Παναγιώτης Ν. Δεληβοριάς
Μιχάλης Ι. Ρώτης Νομικός, εκπαιδευτικός
Βασίλειος Στράγγας
Σπύρος Ι. Χαρίτου
Ιωάννης Ζαφειρόπουλος
11/10/1949-18/5/1951 Πετρακόπουλος Νικόλαος
18/5/1951-23/12/1951 Κατσόγιαννης Ιωάννης
23/12/1951-15/4/1953 Γαρδίκας Γ. Κων/νος
16/1/1958-23/6/1966 Τσαφαράς Ι. Βασίλειος
26/6/1966-19/12/1967 Φιλόπουλος Ιωαν. Χρήστος
19/12/1967-20/5/1970 Κατσόγιαννης Ιωάννης
3/6/1970-19/6/1972 Κίντζιος Χρήστος
19/6/1972-5/12/1974 Κίντζιος Αγγ. Ιωάννης
19/2/1975-14/3/1976 Μπαμπίλη-Αναστοπούλου Κων/να
14/3/1977-13/11/1985 Φιλόπουλος Ιωάν. Νικόλαος
13/11/1985-15/2/1988 Παπαχριστοδούλου Χρ. Ιωάννης
15/2/1988-29/9/1988 Ασημακόπουλος Τρύφων
13/11/1989-28/3/1990 Παπαχριστοδούλου Χρ. Ιωάννης
21/3/1990-17/4/1992 Κίντζιος Αγγ. Ιωάννης
17/4/1992-5/5/1993 Βλαχογιάννης Ιω. Παναγιώτης
5/5/1993-22/5/1997 Δόγας Χρ. Γεώργιος
28/5/1997-31/5/2001 Γιαννικόπουλος Β. Ηλίας
31/5/2001-7/7/2003 Κίντζιος Χρ. Γεώργιος
7/7/2003- Μπαμπίλη-Αναστοπούλου Κων/να
2005-2007 Κίντζιος Χρ. Γεώργιος
2007-2009 Φιλόπουλος Χρ. Ιωακείμ
2009-2011 Μουρούτσος Γ. Σπυρίδων
2011-2018 Φιλόπουλος Χρ. Ιωακείμ