ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία επικοινωνίας

Σύνδεσμος των εν Αττική Λαγκαδινών

email: info@lagkadia.com

Γλάδστωνος 8, Τ.Κ. 106 77, Αθήνα

Τηλ: 210 3828648  Fax: 210 3834782