Διοικητικο Συμβουλιο

Ο Σύνδεσμος

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις εκλογές της 10ης Δεκεμβρίου 2017, συγκροτήθηκε ως εξής:

Ιωακείμ Χρ. Φιλόπουλος

 Πρόεδρος του Δ.Σ.
Άννα Ανδρουτσοπούλου Αντιπρόεδρος
Γεωργία Στ. Μαυρίδου Γραμματέας
Βούλα Ασημακοπούλου- Αλεξοπούλου Ταμίας
Δημήτριος Αναστόπουλος Μέλος
Κων/να Γιαννικοπούλου Μέλος
Παναγιώτης Κάππος Μέλος
Ελένη Τσιότρα Μέλος
Νικόλαος Σταφίδας Μέλος