Ημερίδα και έκθεση για τον Νίκο Πλουμπίδη

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου με αφορμή την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς διοργανώνει πλήθος εκδηλώσεων (ομιλίες, αφιερώματα, ιστορικούς περιπάτους, μουσικές παραστάσεις κλπ). […]